Skip to content
פרטים אישיים
פירוט על המודולים

עלויות:
מודול בודד- 4,530 ש"ח
שני מודולים- 8,560 ש"ח

חברי הר"ש:
הנחה של 3%
(מותנה באישור של חברות בהר"ש)
השתתפות בכל מודול מזכה ב- 16 נק'
רופא שיניים מעודכן

הקורסים יכללו הרצאות עיוניות  והתנסות קלינית שיעסקו בעדכונים האחרונים ובחידושים בשלל הנושאים החשובים להצלחת הטיפול האנדודונטי.
כל קורסי יתקיים במרכז הידע של בית החולים רמב״ם ויתפרסו על פני יומיים שלמים של 8 שעות כל אחד.
כל קורס יתקיים בקבוצות קטנות של 12 רופאים בלבד.

מודול מס' 2

תאריכים- 7.5.24 יום ג' ו- 21.5.24 יום ג'

שעות הקורס- 9:00-17:00

חלק עיוני- מרכז ידע
חלק מעשי- המחלקה לאנדודוטיה

נושא הקורס: שטיפות וחבישות, חומרי איטום, אנדודונטיה בעידן השתלים, הלבנה פנימית, שחזור לאחר ט.ש.
מקום: בית חולים רמב"ם – מכללת הידע , ומחלקת טיפולי שורש
הקורס כולל: הרצאות , והתנסות קלינית עם המכשור החדש על שיניים עקורות
כמות אנשים: 12 רופאי שיניים הרופא המגיע לקורס- על הרופא להביא שיניים עקורות פתוחות

7.5.24 הרצאות בוקר:
9:00-9:45 - ממקם חוד אלקטרוני – פרופ' שאול לין
9:45-10:30 - שטיפות יעילות בטיפולי שורש – דר מוניר קרואני
10:30-11:00- הפסקת קפה
11:00-12:00 חבישת תעלות השורש בין הישיבות - דר שרונית סחר -הלפט
12:00-13:00 – אפקסיפיקציה – דר תומס שימקו
13:00-14:00 – הפסקת צהרים

14:00-17:00 התנסות קלינית
לימוד על שיניים עקורות:
שיטות חדשות בשטיפות התעלה: מחטים , מכשיר US, החדרת מחבישות לתוך תעלות השורש – חדר טיפול
דיון:
טעויות שיכולות להיות בזמן עבודה– כיצד להימנע – דר רוני דקר 
ביצוע אפקסיפיקציה תחת הגדלה , מיקרוסקופ – חדר טיפול

21.5.24 הרצאות הקורס:
9:00-10:00 – חומרי איטום ושיטות איטום חדשות ב ט.ש. – דר מוניר קרואני 10:00-10:45 – הלבנה פנימית – דר שרונית סחר -הלפט
10:45-11:15 הפסקת קפה
11:15-12:15 - אנדודונטיה בעולם של שתלים – דר מוניר
12:15-13:00 – הכנת תעלה לקבלת יתד – מתי נדרש וכיצד מבוצע
13:00-14:00 – הפסקת צהרים

14:00-17:00 – התנסות קלינית
לימוד על שיניים עקורות:
חומרי איטום , שיטות איטום , הכנת התעלה לקבלת יתד - חדר טיפול
דיון:
סדקים בעקבות מבנים – דר רוני דקר 
הכנת השן להלבנה – חדר טיפול

תעודת מסיימי קורס חדשנות אנדודונטיה

מודול מס' 3

תאריכים- 5.11.24 ו- 19.11.24

שעות הקורס- 9:00-17:00

חלק עיוני- מרכז ידע
חלק מעשי- המחלקה לאנדודוטיה

  • אבחנה והחלטה טיפולית: חט“ש, עקירה, הפניה
  • שיקולים אנדודונטליים בחולים סיסטמיים
  • פינוי חומרי איטום מהתעלה
  • נגעים גדולים - חט“ש מול שתל
  • אפיסקטומי / חט“ש / עקירה - מה נכון?
  • חט“ש בישיבה אחת או שתיים?
  • שיטות פינוי מבנה מהתעלה
  • אפיסקטומי - מיקרוכירורגיה אנדודונטית
  • לאחר כל מפגש עיוני- התנסות קלינית על גבי שיניים עקורות מסוטרלות שמביא המשתתף בחדרי הטיפולים של המחלקה
רישום
תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים סכום ביניים
הנחה
סה״כ סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

פרטים עבור חשבונית/קבלה

יש להזין מספר בעל 9 ספרות. במידה והמספר קצר יותר, יש להזין 000 בתחילת המספר.

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין